hardball regler og lovgivning

Restriktioner i Danmark

Følgende lovgivning som er beskrevet på denne side, kan refereres til politiets egen hjemmeside og det er derfor den lovgivningen, som er gældende i Danmark.

I Danmark er der lavet lovgivning på området, som er medvirkende til, at airsoft- og hardball våben bliver håndteret på en ansvarlig og sikker måde. Airsoft våben kan gøre skade og ligner i de fleste tilfælde også rigtige våben, det er blandt andet derfor der er lavet restriktioner.

Regler for hardball våben er således

Du skal være fyldt 18 år for at købe og må transportere hardball våben. Under transporten skal våbnet være tildækket og være under konstant opsyn. Personer mellem 16 – 18 år må IKKE transportere våbnet. Transporten må dog gerne ske, hvis det er ifølge en person over 18 år, der kan påtage sig det fulde ansvar. 

Personer mellem 16 – 18 år må du gerne spille med hardball våben, hvis der gives skriftlige sammenstykke fra forældrenes side. Der må IKKE spilles på offentlige arealer. Der må dog godt spilles på godkendte skydebaner / spille arealer og privatejet arealer.

Er du interesseret i at vide, hvilke paragraffer som er gældende, kan du her finde dem: Bekendtgørelsen om loven for våben og eksplosivstoffer

Aldersgrænsen for softguns? (hardball / airsoft)

Aldersgrænsen for køb af softgun (hardball våben)
I Danmark skal du være fyldt 18 år, hvis du vil købe og erhverve dig en softgun. Dette er desuden de samme regler der også gør sig gældende for paintball våben.

Aldersgrænsen for at spille hardball / airsoft
Hvis du er mellem 16 – 18 år, må du gerne benytte Hardball våben med skriftlig sammenstykke fra forældres side. Er du over 18 år er det lovligt at spille airsoft.

Regler for hardball spil

Regler når der spilles airsoft på banen.

Du skal bemærke, at de enkelte hardball klubber og spille arealer yderligere stiller krav til den enkelte deltager og spiller på kampdagen. Dette er ofte krav til sikkerhedsudstyr, Bang regler inden for kort afstand, safezoner og brugen af pyroteknik som røggranater med mere. Hvis du vil vide mere som selve spillereglerne, kan alle disse regler som udgangspunkt findes inde på de enkelte klubber/baners hjemmesider.  

Hvor kan man spille hardball i danmark?

Herunder kan du læse, hvor du må spille og benytte hardball våben.

Kampbaner: Du kan spille airsoft sammen med andre, ude ved airsoft- og hardball klubberne. Mange af disse klubber har deres egne baner, som man kan spille på, mod et mindre gebyr. Det er også her du finder de godkendte baner som er tilset og godkendt af politiet. (skydebane sagkyndig) Derfor er sikkerheden i orden.

Privat matrikel: Du må gerne spille og skyde med hardball våben på privat grund. Du skal dog sikre dig, at du ikke er til fare for dyr og andre personer – end dem du spiller mod. Du skal derudover også sikre dig, at kugler og skud ikke kan ramme udenfor privat grund.

Ikke egen matrikel: Du må også gerne skyde med hardball våben på arealer der ikke er eget af dig selv. Her skal du dog have godkendelse af f.eks. lodsejeren / ejeren til at spille på området. Der findes nemlig en del privatejet skove og grønne områder. Det må kun være til eget brug og fornøjelse.

Offentlige arealer: Du må IKKE tage i skove, nedlagte bygninger, parker eller andre offentlige arealer for at spille airsoft eller hardball. Det samme gør sig også gældende selvom du blot skal skyde mod skydeskive.

Har du andre spørgsmål eller er i tvivl, anbefaler vi at du kontakter politiet. Du kan læse mere reglerne her.

Transport af softguns (Airsoft & Hardball våben)

Hvis du bevæger dig udenfor privat grund f.eks. på vej til en hardball klub eller et spille område, så skal du transportere dit våben korrekt.

Ved transport af softguns må personer under 18 år IKKE selv foretage transporten, medmindre det sker ifølge en person der er over 18 år. Personen over 18 år skal nemlig påtage sig det fulde ansvar for våbnet. Hardball våbnet skal også være under konstant opsyn og skal være tildækket.

Tildækningen af våbnet og den korrekte transport er vigtigt da man førhen – også i Danmark har oplevet, at politiet er rykket talstærkt ud for at stoppe en personbil. Personerne i bilen har siddet med en Airsoft pistol til offentligt skue, hvor andre bilister har kontakte politiet.

Ofte stillet spørgsmål

Er softguns lovlige?

Ja, softguns er lovlige at benytte, hvis lovgivning følges om aldersgrænse, hvor der må spilles og skydes, korrekt transport.. 

 Er hardball ulovligt?

Det korte svar er nej, Hardball er ikke ulovligt i Danmark. Der er dog restriktioner i form af lovgivning. Lovgivningen berører:  aldersgrænse, hvor må der spilles og skydes, transport og airsoft granater.